Kontakt

Zespół organizacji targów

Agnieszka Lemańska

Project Manager

Małgorzata Popławska
Jakub Szatan

Specjalista ds. zabudowy targowej

+48 509 157 968

+48 12 651 90 59

Paulina Grzesiak

Kontakt dla mediów

Katarzyna Gościańska

Organizator

Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313, Kapitał zakładowy: 921.000 zł w całości wpłacony

Dane do płatności:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

Dane kontaktowe organizatora:
mail: huntexpo@targi.krakow.pl
tel.+48 12 651 90 76
tel. +48 12 651 90 17