Debata „Przyrodnicze aspekty łowiectwa oczami rolnika, leśnika, myśliwego, lekarza weterynarii”

14.04.2023 

Godzina: 14:00 - 15:00
Miejsce: EXPO Kraków, Scena główna


W XX i XXI wieku łowiectwo w zakresie swego znaczenia, celów i sposobów ich realizacji przeszło drogę od koncepcji ekonomiczno-gospodarczej do misji zachowania szeroko pojętej bioróżnorodności. W obecnych czasach aby racjonalnie gospodarować populacjami zwierząt należy wziąć pod uwagę głosy wypowiadane przez grupy społeczne, które na co dzień  spotykają się z dzikimi zwierzętami. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić do udziału w debacie przedstawicieli: rolników, leśników, lekarzy weterynarii i myśliwych, którzy wypowiedzą się w kwestii potrzeb i celowości zarzadzania populacjami poszczególnych gatunków zwierząt. 

W debacie wezmą udział:

dr Paweł Lisiak - Łowczy Krajowy, Polski Związek Łowiecki
Henryk Dankowiakowski – Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej
Paweł Szczygieł - Dyrektor RDLP w Krakowie
lek. wet. Agnieszka Szewczyk – Kuta - Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

P1180574.JPG [5.17 MB]

Moderator:

dr hab. inż. Marek  Wajdzik, prof. UR, Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie