Debata „Łowiectwo XXI w. w aspekcie etycznym, filozoficznym, przyrodniczym i gospodarczym”

15.04.2023

Godzina: 13:00 - 14:00
Miejsce: EXPO Kraków, Scena główna


dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ojciec Tomasz Nogaj SJ, Dyrektor  KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki w Krakowie


dr hab. inż. Marek  Wajdzik, prof. UR
, Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Michał Goś - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

dr inż. Damian Wiehle – Ekspert w Biuro Badań Naukowych i Ekspertyz "Green Vetiver"

Moderator – Bartosz Marzec – redaktor naczelny „Łowca Polskiego”